eKnowledge

Free high quality content
eBooks, sample exams, white papers, templates
[ About eKnowledge ] [ Editorial Team ]

BiSL en de mens

Publisher: ASL BiSL Foundation

Publication Date: 01/01/2009

Downloads: 702

Download
Om het ASL en BiSL framework te verbeteren en de huidige kennis en ervaring te delen, organi-seren de diverse themagroepen van de ASL BiSL Foundation regelmatig verdiepingsavonden [zie kader Verdiepingsavonden]. Ook over BiSL en de mens is een verdiepingsavond geweest. In dit whitepaper over ‘De Avonden’ van de ASL BiSL Foundation leest u over de belangrijkste inzich-ten en ervaringen van de sessie. Daarbij wordt de opzet gevolgd als het originele programma van de avond. Dit whitepaper wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies.
Newsletter
Top-Text
* E-Mail:
First Name:
Last Name: