eKnowledge

Free high quality content
eBooks, sample exams, white papers, templates
[ About eKnowledge ] [ Editorial Team ]

Functioneel Beheer anno 2009: hoe staan wij ervoor?

Publisher: ASL BiSL Foundation

Author: Machteld Meijer en Mark Smalley

Publication Date: 01/01/2009

Downloads: 574

Download
Hoewel het concept functioneel beheer (FB) uit de jaren tachtig/negentig dateert, hebben veel organisaties pas de laatste jaren het belang ervan dusdanig op hun netvlies dat er daadwerkelijk in wordt geïnvesteerd. Men is ook nog volop aan het worstelen met de inrichting ervan. Om organisaties hierbij te ondersteunen heeft de ASL BiSL Foundation een sessie op 12 februari 2009 georganiseerd waar met de aanwezige vakgenoten en geïnteresseerden ervaringen zijn uitgewisseld. Dit white paper geeft in hoofdlijnen de uitkomsten van deze sessie aangevuld met expertcommentaar van een paar actieve leden van de stichting die bij de avond aanwezig waren.
Newsletter
Top-Text
* E-Mail:
First Name:
Last Name: